gebruikte Lucas carbid generator
model no. 62
gedateerd 1921
scheurtje in onderste houder ooit gesoldeerd
paar kleine deukjes
as found

prijs : 175 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Lucas acetylene generator
model no. 62
dated 1921
crack in bottom part has been welded at some time
few small dents
as found

price : 175 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back