gebruikte Joseph Lucas M01 ‘ 2 magneet

gedateerd 1/40

magneet vonkt

deksel bij contactpunten beschadigd , komt met vervangende deksel

is niet meer aanwezig dan op foto

as draaid anti clock

voor onderdelen of restauratie

as found

prijs :  175 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used Joseph Lucas M01 ‘2 magneto

dated 1/40

magneto sparks

cover on contactpoint side is broken , magneto comes with replacement

no more parts than shown on the photo’s

axle turns anti clock

for parts or restauration

as found

price : 175 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

 

Interested or a question?

    Back