gebruikte koplamp joseph lucas uit jaren 20
deukjes in rand
doorsnede rand 17,8 cm
doorsnede glas 13,8 cm
mist een bevestigings beugel ,

komt echter met een extra huis voor onderdelen

schaarse lamp

voor restauratie

als gevonden

prijs : 250 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used headlamp joseph lucas from the 1920’s
dents in rim
diameter rim 17,8 cm
diameter glass 13,8 cm
is missing an fixing point but comes with extra shell for parts

scarce lamp

for restauration

as found

price : 250 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back