gebruikte amperemeter merk lucas
model CZ 30 L2 2 37
doorsnede 42 mm

scheurtje in zijkant huis

stof achter het glas

als gevonden

voor onderdelen of restauratie

prijs : 55 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used ammeter made by lucas
model CZ 30 L 2 2 37
diameter 42 mm

crack in side from the body

dust behind the glass

as found

for parts or restauration

price : 55 euro’s [ exclusive shipping costs  ]

 

Interested or a question?

Back