meertalig instruktie boekje uit 1977
116 blz. met wat tekeningen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd
mooi schoon van binnen

prijs : 30 euro [exclusief eventuele verzendkosten ]

multi language booklet from 1977
116 pages with some drawings
text about maitenance and care
including wiring diagram
original booklet what came with purchase of the bike
clean inside

price : 30 euro [exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back