Frans instructie boekje uit 1972
85 blz. met foto's
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd
kaft wat sleets en vlekje , binnen in netjes

prijs : 40 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

French owner's manual from 1972
85 pages with photo's
text about maintenance and use
including wiring diagram
original booklet wich came with purchase of the bike
cover has got wear and spot , inside in nice used condition

price : 40 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back