engelstalig werkplaatshandboek in A4 formaat
uitgave uit 1976
167 blz. met vele foto's en afbeeldingen
duidelijke tekst over onderhoud en reparatie / revisie
inclusief electrische schema's
originele uitgave , binnen in paar vingervegen

prijs : 45 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

english workshop manual from 1976
167 pages with many photo's and drawings
text about maintenance and repair
including wiring diagram
original print , inside a few fingerprints

price : 45 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back