gebruikte bronzen Gurtner carburateur
type D , volgens vlotterkamer
doorsnede bevestiging 25 mm
doorlaat 19 mm
wat speling op schuiven
scheurtje bij bevestiging
sproeier beschadigd
as found

prijs : 245 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bronze gurtner carburettor
type D [ according to the float chamber ]
diameter clamp 25 mm
flow 19 mm
some play on slides
small crack by clamp
jet is damaged
as found

price : 245 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back