uit oude voorraad 28" teller aandrijving
diameter asgat 8,3 mm
lengte lip 21 mm
draaid vrij

prijs : 15 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

new old stock 28" speedodrive
diameter axle hole 8,3 mm
lenght clamp 21 mm
turns free

price : 15 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back