duits instructie boekje uit 1955

97 blz. met wat afbeeldingen

tekst over onderhoud en bediening

inclusief smeer en elektrisch schema

kaft wat sleets , binnen in normaal gebruikt

prijs : 30 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

german owner’s manual from 1955

97 pages with some drawings

tekst about maintenance and care

including wiring and grease diagram

cover bit worn ,inside normal used

price : 30 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

Back