gebruikte dellorto T3 12 D carburateur

gaas in luchtfilter is niet origineel

carburateur is compleet

dient wel schoon gemaakt te worden, heeft residu in vlottterkamer

als gevonden

prijs : 75 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used dellorto T3 12 D carburettor

gase in aircleaner is not original

the carburettor is  complete

will need cleaning , there is residue in the floatchamber

as found

price : 75 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back