gebruikte cooper stewart 40 mph mijlenteller

geschikt voor 26 inch banden , waarschijnlijk voor fiets

doorsnede rand 67 mm

jaren 30 ?

teller werkt niet , voor onderdelen of  restauratie

als gevonden

prijs : 85 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used cooper stewart 40 Mph speedometer

for 26 inch tyres , probabely for bicycle

outside diameter rim 67 mm

the speedometer is not working

for parts or restauration

as found

price : 85 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

 

 

Interested or a question?

    Back