gebruikte BTH magneet

type M2-AD1

wat tanden van het tandwiel beschadigd

deksel contactpunten mist

geeft wel lichte vonk

voor restauratie of onderdelen

als gevonden , niet gepoetst

prijs : 200 euro’s [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used BTH magneto

typ M2-AD1

some damage on the teeth from the sprocket

the points cover is missing

magneto has got an light spark

for parts or restauration

as found , not cleaned

price : 200 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back