gebruikte BTH MC2 AZ4 ontstekings magneet 1928 ??

anker draaid vrij

mist een stukje uit de grondplaat

en mist afdek kapje en contactpun tdeksel

voor restauratie of onderdelen

als gevonden

prijs : 145 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used BTH MC2 AZ4 magneto 1928 ??

ancre turns free

chip out of the groundplate

BTH cover and contactpoints cover are missing

for parts or restauration

as found

price : 145 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back