engelstalig instructie boekje uit 1947
44 blz. met wat afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief smeerschema
origineel boekje , gebruikt , heeft vingervegen

prijs : 35 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

english rider's instruction book from 1947
44 pages with some drawings
text about maitenace and use
including lubrication chart
Original booklet , used , has got fingerprints

price : 35 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back