gebruikte brown & barlow carburateur

wat speling op de schuiven

buitenmaat schroefdraad 33,2 mm

doorlaat 25,5 mm

vlotterknopje mist

vlotterkamer ooit gesoldeerd

als gevonden , niet gepoetst

prijs : 325 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bronze brown & barlow carburettor

some play on the slides

outside diameter treath 33,2 mm

flow 25,5 mm

the floatknob is missing

the float bowl has been soldered at some time

as found , not cleaned

price : 325 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back