gebruikte bronzen carburateur uit jaren 20
staat geen merk op [ Duitsland ??]
doorsnede aansluiting 28 mm
doorlaat 18 mm
heeft deukjes in vlotterkamer
naald vlotter gebroken
aansluiting voor benzine leiding ooit gesoldeerd
voor restauratie of onderdelen
as found

prijs : 265 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bronze carburettor from the 1920's
no makers name [ Germany ??]
diameter clamp 28 mm
flow 18 mm
dents in floatchamber
needle float is broken
clamp for fuel pipe has been solderded
for restauration or parts
as found

price : 265 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back