gebruikte bosch ZA2L twee cilinder magneet

bosch england

op grondplaat staat DB [ Douglas Brothers ?]

niet compleet

voor restauratie of onderdelen

HELD reserved

prijs : 165 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bosch ZA2L magneto

bosch england

on the fixingplate is stamped  DB [ Douglas Brothers ? ]

not complete

for parts or restauration

price : 165 [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back