gebruikte Bosch 50 graden magneet
1909 / 1910 opschrift DAV JAS
magneet draaid vrij en vonkt
legergroene verf sporen
as found , niet gepoetst
is nu 50 graden , zou door deskundige wel omgebouwd kunnen worden naar 48 INDIAN HARLEY
word zelden aangeboden is prijs dan ook naar

SOLD

prijs : op aanvraag

used Bosch 50 degrees twin magneto
1909 / 1910 text DAV JAS
magneto turns free and sparks
kaki paint
as found , not cleaned
is now 50 degrees ,
can be altered by specialist to 48 degrees [ Indan Harley]
rare early item , will not go cheap

price : ask

Interested or a question?

    Back