duitstalig instruktie boekje uit 1951
62 blz. met vele tekeningen
tekst over onderhoud en bediening
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd
mooi schoon boekje

prijs : 75 euro [exclusief eventuele verzendkosten ]

german owner ‘s manual from 1951
62 pages with drawings
text about maitenance and care
original booklet wich came with purchase of the bike
in nice clean condition

price : 75 euro [exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back