gebruikte bing carburateur

gemerkt 2/27/2

veren missen

wat speling op gasschuif

roest aan vlotter naald

als gevonden , niet gepoetst

prijs : 95 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bing carburettor

marked 2/27/2

the springs are missing

some play on the gasslide

rust on the floatneedle

as found , not cleaned

price : 95 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back