gebruikte bing carburateur

gemerkt 2/24/30

mist veren en klem , verder compleet

binnenmaat bevestiging 32 mm

als gevonden , niet gepoetst

HELD reserved

prijs : 110 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bing carburettor

marked 2/24/30

springs and clamp are missing

inside diameter clamp 32 mm

as found , not cleaned

price : 110 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back