gebruikte bing carburateur

gemerkt 1/26/37

mist veer gasschuif , verder compleet

redelijk goed passende gasschuif

as found , niet gepoetst

prijs : 125 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bing carburettor

marked 1/26/37

the spring from the gasslide is missing , further complete

slide fits nice

as found , not cleaned

price : 125 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back