gebruikte bing 1/24/101 carburateur

1 schroef van vlotterdeksel is niet origineel

deksel gashuis zou 1 gat moeten hebben

verder compleet

voor onderdelen of restauratie

als gevonden , niet gepoetst

prijs : 95 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bing 1/24/101 carburettor

1 screw from the floatcap is not original

the gashouse cap should have one hole

further complete

for parts or restauration

as found , not cleaned

price : 95 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back