gebruikte bing carburateur
gemerkt 1/22/89 Zündapp Bella 200
doorsnede aansluiting : 32 mm
mist veer gasschuif verder compleet
niet gepoetst

prijs : 100 euro [exclusief eventuele verzendkosten ]

used Bing carburetter
marked 1/22/89 Zündapp Bella 200
diameter clamp 32 mm
missing spring from the gasslide , further complete
as found , not cleaned

price : 100 euro [exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back