gebruikte bing carburateur
gemerkt 1/22/105 , zou passend zijn voor NSU Prima
doorsnede bevestiging 32 mm
carburateur is compleet
as found

prijs : 95 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bing carburettor
marked 1/22/105 , should fit NSU Prima
diameter clamp 32 mm
carburettor is complete
as found

price : 95 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back