gebruikte bing carburateur

gemerkt 1/20/6

wat speling op gas schuif

binnenmaat bevestiging 29 mm

compleet

moet schoongemaakt worden

als gevonden

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bing carburettor

marked 1/20/6

some wear on the slide

inside size clamp 29 mm

complete

will need cleaning

as found

price : 150 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back