gebruikte bing carburateur , gemerkt 1/20/55

mist veer gasschuif , verder compleet

wat speling op gasschuif

doorsnede bevestiging 29 mm

as found , niet gepoetst

prijs : 95 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bing carburettor , marked 1/20/55

gasslide spring is missing , further complete

some wear on slide

diameter clamp 29 mm

as found , not cleaned

price : 95 euro’s [ exclusive shipping costs ]

Interested or a question?

Back