gebruikte bing carburateur
gemerkt 1/17/303
doorsnede bevestiging 25 mm
mist vlotterknop
carburateur dient schoon gemaakt te worden
as found

prijs : 65 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bing carburettor
marked 1/17/303
diameter clamp 25 mm
the floatknob is missing
carburettor needs to be cleaned
as found

price : 65 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back