gebruikte baltoeter
totale lengte 29,5 cm
doorsnede kelk 62 mm , kelkje is van koper
rubberen bal is kapot
toeter werkt niet , rietje wel aanwezig maar smerig

prijs : 95 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bulbhorn
total length 29,5 cm
diameter trumpet 62 mm , trumpet is made of copper
bulb leaks needs replacement
horn is not working , reed is there but dirty

price : 95 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back