gebruikte bal toeter van metaal

lang 34 cm

doorsnede kelk 6,5 cm

toeter werkt ,

als gevonden

prijs : 85 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used metal bulb horn ,

34 cm long

diameter trumpet 6,5 cm

horn works

as found

price : 85 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

Back