gebruikte amal fischer carburateur
gemerkt M 74 431 P
doorlaat 18 mm ,
bevestigings gaten hart op hart ongeveer 40 mm
spelig op de gasschuif en mist het veertje van de gasnaald
schaarse vooroorlogse carburateur

HELD gereserveerd

used amal fischer carburetter
marked M 74 431 P
flow 18 mm
fixing holes heart on heart about 40 mm
needs rebore missing the little spring from gasneedle
scarce pre war carburettor

SOLD verkocht

Interested or a question?

    Back