gebruikte Amal carburateur , gemerkt 89 011
doorsnede 28,5 mm
bevestigingsgaten hart op hart ongeveer 52 mm
klein haarscheurtje bij flens
geen choke schuif en sproeier
as found

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Amal 89 011 carburettor
diameter 28,5 mm
fixing hoeles heart on heart about 52 mm
small haircrack
no choke slide and jet
as found

price : 150 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back