gebruikte Amal ? bronzen carburateur
gemerkt 8/011
doorsnede aansluiting 25,5 mm
doorlaat 22 mm
carburateur heeft 2 sproeiers
wat speling op gasschuif
as found

HELD reserved

prijs : 185 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Amal ? bronze carburettor
marked 8/011
diameter clamp25,5 m
flow 22 mm
carburettor has got 2 jets
some wear on slide
as found

price : 185 euro [ exclusiev postage costs]

Interested or a question?

    Back