gebruikte amal 75 carburateur

doorlaat 20 mm

geen choke schuif aanwezig

sleuf uitgesleten aan bovenkant bij deksel

als gevonden

voor onderdelen of restauratie

prijs : 145 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used amal 75 carburettor

flow 20 mm

no choke slide

wear on top by cover

for parts or restauration

as found

price : 145 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

 

 

Interested or a question?

    Back