gebruikte bronzen carburateur , gemerkt 6/151
vlotterkamer gemerkt J
Flying Squirrel ??
doorlaat 28,5 mm
mist gasnaald
klein gaatje in vlotter
as found

HELD reserved

prijs : 315 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used bronze carburetter , marked 6/151
floatchamber marked J
Flying Squirrel ?
flow 28,5 mm
missing the gas needle and has got small hole in float
as found

price : 315 euro [ exclusive postage costs]

 

Interested or a question?

    Back