gebruikte amal 6/150 bronzen carburateur

haakse vlotterkamer is legering

mist choke , sproeier en veren

bevestigings gaten hart op hart 52 mm

doorlaat25,5 mm

als gevonden

prijs : 350 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used amla 6/150 bronze carburettor

angled floatchamber is later model

choke slide , jet and springs are missing

fixing holes heart on heart 52 mm

flow 25,5 mm

as found

price : 350 euro’s  [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back