gebruikte bronzen amal 6/014 carburateur

geen choke , gasnaald, veren en sproeier

gasschuif is nieuw

doorlaat 25,5 mm

bevestigings gaten hart op hart 52 mm

als gevonden

prijs : 235 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bronze amal 6/014 carburettor

no choke slide , gasneedle , springs and jet

gasslide is new

flow 25,5 mm

fixing holes heart on heart 52 mm

as found

price :  235 euro [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back