gebruikte bronzen carburateur , gemerkt 4/135
doorsnede aansluiting 29 mm
doorlaat 20 mm
geen vlotterkamer
choke schuif heeft slijtage en nokje van deksel gas kamer mist
as found

prijs : 175 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used bronze carburettor marked 4/135
diameter clamp 29 mm
flow 20 mm
no floatchamber
choke slide has got wear ,
knock from top gascap is missing
as found

price : 175 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back