gebruikte bronzen Amal carburateur
gemerkt 4/014
mist vlotter knop en gas schuif is sleets
deukje in vlotterkamer
doorlaat : 18 mm
bevestigings gaten hart op hart 52 mm
as found

HELD reserved

prijs : 325 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bronze Amal carburettor
marked 4/014
float knob is missing , gas slide has got wear and play ,
will need new one
small dent in floatchamber
flow 18 mm
fixing holes heart on heart 52 mm
as found

price : 325 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back