gebruikte dubbele Amac manette

doorsnede klem 25 mm

schroef van klem is niet origineel

manettes bewegen vrij

als gevonden

HELD reserved

prijs : 200 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used Amac double lever

diameter clamp 25 mm

screw from the clamp is not original

levers move free

as found

price : 200 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

Back