gebruikte amac 15PJY carburateur

doorsnede bevestiging 28,5 mm

doorlaat 25,5 mm

speling op schuiven , dienen vervangen te worden

mist luchtstelschroef en schroef klem

voor restauratie of onderdelen

as found

SOLD verkocht

prijs : 285 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used Amac 15PJY carburettor

diameter clamp 28,5 mm

flow 25,5 mm

wear on slides , these will need to be replaced

air screw and screw clamp are missing

for parts or restauration

as found

price : 285 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

 

Interested or a question?

Back