gebruikte alter novi vliegwiel dynamo

doorsnede huis 73 mm

doorsnede bevestigings klem 32 mm

anker draaid vrij

als gevonden , niet getest , niet gepoetst

HELD reserved

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used alter novi flywheel dynamo

diameter body 73 mm

diameter clamp 32 mm

ancre turns free

as found , not tested nor cleaned

price : 150 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back