gebruikte thapex bandenpomp

met opschrift A.J.S.

binnenste stang is ooit vervangen is massief

lengte in rust 42,5 cm

lengte ingedrukt 41 cm

voor onderdelen of restauratie

als gevonden

prijs : 115 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used thapex tyre pump

with text A.J.S.

innertube has been replaced is now solid

length in rest 42,5 cm

length pressed 41 cm

for parts or restauration

as found

price : 115 euro ‘s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back