gebruikte 5 standen schakelaar

doorsnede onderkant 40 mm

schakelaar beweegt vrij

heeft wat deukjes bij de schroeven

niet gepoetst , as found

 

prijs : 75 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used 5 position switch

bottom is 40 mm in diameter

switch moves free

some small dents by the screws

not cleaned , as found

 

price : 75 euro’s [ exclusive shipping costs ]

Interested or a question?

    Back