gebruikte franse baltoeter mignon ?

toeter heeft wat deukjes

knikje in de kelk

totale lengte 22 cm

doorsnede kelk  6,4 cm

klem is voor 25 mm stuur

toeter werkt

als gevonden

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used french bulbhorn Mignon ?

horn has got some dents

bend in the trumpet

total length 22 cm

diameter trumpet 6,4 cm

the clamp is for a 25 mm handlebar

horn works

as found

price : 100 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back