jaren 20 gereedschapstrommel voor montage boven benzinetank

waarschijnlijk frans

breed 14 cm

hoog 7,7 cm

lang 22 cm

geen slot aanwezig

1 hoek moet gelast worden

als gevonden

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

 

1920 ‘s motorcycle toolbox for flattanker , probably French

width 14 cm

height 7,7 cm

length 22 cm

no lock

1 corner needs welding

as found

price : 100 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back