gebruikte baltoeter uit jaren 20

totale lengte 24,5 cm

doorsnede kelk 73 mm

toeter heeft wat deuken

toeter werkt

als gevonden

prijs : 160 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bulb horn from the 1920’s

total length 24,5 cm

diameter rim 73 mm

horn has got some dents

horn works

as found

price : 160 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back